Læringsforståelse

Vi arbejder ud fra en læringsforståelse, som bygger på en viden om, at børn lærer, når de:

  • Har mulighed for at øve sig på egen hånd
  • Får ansvar og medbestemmelse
  • Får plads og tid til at udforske nærmiljøet
  • Får mulighed  for at eksperimentere og danne deres egne historier
  • Er i et fællesskab og i samspil med hinanden og de voksne
  • Udfordres tilpas i forhold til deres alder, færdigheder og læringsstrategi
  • Er i et trygt miljø med genkendelige rutiner

Vores opgave som voksne er derfor at sikre tilpas udfordring for børnene, støtte og opmuntre dem til selv at tage initiativ og være støttende og motiverende i situationer, hvor noget er svært.

 
Sidst opdateret 19. februar 2015