Barnets alsidige personlighedsudvikling

Barnet skal lære samspillet med andre, og det skal lære at mærke egne grænser.
Barnet skal lære, at dets nysgerrighed, interesse og engagement bliver støttet af de voksne – barnet skal mærke anerkendelse.
Barnet skal lære at håndtere de konflikter og forskellige følelser, der opstår i samspillet med andre børn og voksne.

Det vil vi opnå ved:
  • At have nogle trygge rammer, hvor børnene mærker glæde og omsorg som et godt fundament for at få et godt samspil med de andre børn og de voksne
  • At børnene har mulighed for at lege i hele huset på tværs af grupperne, så de kan lege med deres venner
  • At vi nogle gange holder aldersopdelt samling, hvor vi kan lave noget målrettet for aldersgruppen.
  • At vi nogle gange holder samling på tværs af alder, så børnene lærer at vise respekt for hinandens forskelligheder og udvikling.
  • At vi støtter børnene i at værne om en leg – de har lov til at sige nej til at der kommer flere med
  • At prioritere legen som en måde, børnene lærer at være i dialog for at lege godt
  • At lære børnene at håndtere uenigheder/konflikter
  • At se barnets interesser og støtte barnet i det, det er optaget af
 
Sidst opdateret 13. februar 2014