Sociale kompetencer

Barnet skal lære samspillet med andre, og det skal lære at mærke egne grænser.
Barnet skal lære, at dets nysgerrighed, interesse  og engagement bliver støttet af de voksne – barnet skal mærke anerkendelse.
Barnet skal lære at håndtere de konflikter og de forskellige følelser, der opstår i samspillet med andre børn og voksne.

Det vil vi opnå ved:
  • At have nogle trygge rammer, hvor børnene mærker glæde og omsorg som et godt fundament for at få et godt samspil med de  andre børn og de voksne
  • At børnene har mulighed for at lege i hele huset på tværs af grupperne, så de kan lege med deres venner
  • At vi nogle gange holder aldersopdelt samling, hvor vi kan lave noget målrettet for aldersgruppen.
  • At vi nogle gange holder samling på tværs af alder, så børnene lærer at vise respekt for hinandens forskelligheder og udvikling.
  • At vi støtter børnene i at værne om en leg – de har lov til at sige nej til at der kommer flere med
  • At prioritere legen som en måde, børnene lærer at være i dialog for at lege godt
  • At lære børnene at håndtere uenigheder/konflikter
  • At se barnets interesser og støtte barnet i det, det er optaget af
 
Sidst opdateret 13. februar 2014