Sprog

Barnet skal se sprogets muligheder – det skal lære at sproget er vejen til kontakt og kommunikation. Ved hjælp af sproget kan barnet både tale, lytte, spørge, svare – altså ved hjælp af sproget indgå i sociale sammenhænge.
Barnet skal lære, at der er sammenhæng mellem tale og kropssprog/mimik.

Det vil vi opnå ved:
  • At lære børnene at lytte/tale ved samling
  • At være bevidste om barnets sproglige udvikling
  • At arbejde med rim og remser, sange/sanglege, læse historier, fortælle eventyr
  • At sætte ord på børnenes tegninger - få dem til at fortælle hvad de har tegnet
  • At lave dialogisk læsning
  • At de voksne er nærværende og siger med ord hvad barnet/vi gør
  • At lære barnet noget om kropssprog og ansigtsudtryk
 
Sidst opdateret 13. februar 2014