Arrangementer og traditioner

Vi lægger vægt på traditioner, som vi har en del af:

FASTELAVN: Vi slår katten af tønden og får fastelavnsboller

PÅSKE: Vi laver påskepynt og påskelege

​FORÆLDREARBEJDSDAG: ​I løbet af foråret afholder vi en arbejdsdag, hvor vi i fællesskab med forældre og søskende får lavet nogle ting i Solbærkrogen. Vi spiser sammen og har det hyggeligt.  

STRANDTUR: ​Vi tager hvert år en tur på stranden med bus, hvor vi leger i sandet og samler sten

SOMMERFEST: Solbærkrogen står får et indslag, vi spiser og hygger os. Sommerfesten er for børn, forældre og søskende.

AFGANGSFEST: Vi holder en afgangsfest for de kommende børnehaveklassebørn, deres søskende og forældre.

JUL: Vi laver julegaver i november måned.

I december måned Julehygger vi og klipper julepynt. Vi har nogle gange besøg af drillenisserne.

Vi har en ”klippe-klistre”-dag for børn, forældre, søskende,  bedsteforældre m.fl. Denne dag går børnene også Lucia.

Vi holder juleafslutning hvor vi går i kirke, finder julemanden og slutter af med risengrød i børnehuset.

 

BEDSTEFORÆLDREDAG: Bedsteforældrene inviteres til at tilbringe en dag i børnehuset.