Børnehuset - med plads til det enkelte barn

Lille institution med en tryg og god dagligdag

Børnehuset er et privat dagtilbud for børn fra 0-6 år i Nimtofte.

Børnehuset udgør sammen med Midtdjurs friskole et stærkt tilbud om et sammenhængende børneliv, fra vuggestue - børnehave- skole i Nimtofte.

Børnehuset startede i 1999 som kommunal institution under navnet Solbærkrogen, men i august 2017 blev Midtdjurs friskole og Børnehuset Solbærkrogen lagt sammen, da Syddjurs Kommune bad Midtdjurs friskole om at overtage driften af Børnehuset.

Det er ingen betingelse for indmeldelse i børnehuset, at man også melder sit barn ind i friskolen. Det er selvsagt helt frivilligt.

Man er meget velkommen til, at kontakte børnehuset eller friskolen, hvis man ønsker mere information.

 

 

 

Tidligere forældre:

"Tak for jer, og tak fordi I har været med til at forme vores lille dreng til et glad og nysgerrigt lille væsen som vigtigst af alt elsker sig selv. I gør et fantastisk stykke arbejde og vi har været så glade for at have Atlas til at være hos jer i Børnehuset."

- Jens & Bettina

Lærerige aktiviteter og engageret personale

Stor, spændende legeplads med mange legemuligheder.

Alle er velkomne til at søge optagelse for deres barn. Det gør kan man gøre via denne hjemmeside, eller ved at tage direkte kontakt til os.

Vi har samme åbningsdage som de kommunale institutioner. Det er muligt at søge friplads eller deltidsplads. Det gør man via Syddjurs kommunes hjemmeside.

At vælge Børnehuset til sit barn er at vælge en tryg dagligdag i et dagtilbud, som er mindre end de kommunale tilbud. 

Det er et tilvalg af et engageret og dygtigt personale, der sammen med lige så engagerede forældre satser på at alle børn kan udvikle sig optimalt i vores flotte rammer.