Fri for mobberi

Mobning er et gruppefænomen, hvor udstødningshandlingerne får en systematisk karakter og de signalerer ”du er ikke med her”.

Når vi ser mobbeårsagen som et socialt fænomen, kikker vi ikke på individet som årsag, men på det sociale klima i institutionen.

Drengene er mere fysiske i deres forfølgelse, pigerne er mere udelukkende, men det kan også være modsat. Her må vi aflive myten om at drengenes slåskamp hurtig er overstået. Nej mobning er et mønster, der sker over tid og konsekvensen er ensomme ulykkelige børn.

Konsekvenser af mobning.

Dem, der udsættes for mobning: får et negativt minde for livet.

Dem, der mobber: udviser en risikoadfærd, der kan lede til aggressive handlinger og senere i livet kriminalitet.

Resten af gruppen: udviser mangel på empati, der kan føre til risiko for dårligere trivsel og læring, frygt og social angst

Men ikke alle handlinger er mobning.

 • Dominant adfærd. Hvordan bruges dominansen? Igangsættende eller udelukkende?
 • Roller. Nogle børn bliver altid tildelt de inaktive roller.
 • Hårdt sprog. Børn taler anderledes i dag, men hvordan og i hvilken situation bliver det brugt?
 • Konflikter, behøver ikke altid at være negative, men et udtryk for at barnet viser hvad det vil.
 • Drilleri. Man kan drille for sjov og man kan drille for alvor.

Enkle episoder med ubehagelige oplevelser som verbale angreb og fysiske aggressioner er ikke mobning, men tages det ikke alvorligt så kan det udvikles til mobning.

Det reelle ansvar for mobning hviler altid på de voksnes skuldre – fagvoksne som forældre.

I Solbærkrogen vil vi:

 • sætte fokus på den tidlige og forebyggende indsats
 • skabe omsorgsfulde børnefællesskaber, der kan leve videre i skolen
 • klæde fagvoksne på til at arbejde med antimobning og børns trivsel

 

I Børnehuset vil vi modvirke mobning. Derfor vil vi:

 • i perioder holdes ugentlige bamsemøder i aldersopdelte grupper 
 • på møderne snakker vi ud fra materialet fra Mary fonden – børnene ser og hører, hvad der sker med den, der bliver mobbet/udelukket
 • børnene bruger små bamser som talerør, fordi det kan være svært at tale direkte om det, der gør ondt
 • børnene giver hinanden massage – den man rører ved, mobber man ikke
 • vi lærer børnene at hjælpe hinanden
 • vi lærer børnene at løse konflikter
 • vi arbejder målrettet med mindre grupper, hvis der er problemer blandt  børnene

Forældresamarbejde.

Vi mener, at et barns trivsel er afhængig af/påvirker andre børns trivsel. Derfor vil vi:

 • tage mobning op løbende og ikke kun når det er relevant
 • snakke med forældrene om, hvad de kan gøre konkret for at bakke op om børnefællesskabet
 • medvirke til, at der også skabes relationer blandt børnene uden for børnehuset, bl.a. ved at udlevere telefonlister (efter tilladelse)
 
Sidst opdateret 3. maj 2017