Sikkerhedspolitik

Af hensyn til børnenes sikkerhed, er der nogle enkelte ting som vi beder jer være opmærksomme på her i Børnehuset:

  • Ingen halstørklæder eller lange snore i hætter. Hvis børnene har snore i tøjet ved halsen, piller vi dem af.
  • Ingen cykelhjelm på legepladsen.

Når børn leger, skal de kunne lege frit uden hele tiden at have en voksen i nakken. Det er med til at lære dem at begå sig i sociale sammenhænge:

  • de lærer at argumentere og diskutere
  • de lærer hen ad vejen at klare konflikter ved at bruge ord i stedet for ”at bruge næven”
  • de lærer, at i samværet med andre, kan man blive nødt til at give afkald på nogle af sine ideer for at få en leg til at fungere

I børnehuset skal børnene opleve det, der før i tiden hed ”Barndommens gade” – vi skal blot sortere de mest uheldige elementer fra tidligere tiders barndoms gade.

Selv om børnene skal kunne lege uden hele tiden at have en voksen i nakken, skal vi alligevel sikre, at tingene foregår forsvarligt og under behørig tilsyn.

Sikkerhedsreglerne har efter sammenskrivningen været revurderet i personalegruppen samt diskuteret i Forældrebestyrelsen.

DET ER VIGTIGT AT POINTERE, AT LIGEGYLDIGT HVOR GODE SIKKERHEDS-REGLER OG HVOR GODT ET TILSYN, VI HAR, SÅ KAN VI IKKE GARANTERE, AT DER IKKE SKER UHELD. UHELD ER SOM REGEL ET SAMMENFALD AF UHELDIGE OMSTÆNDIGHEDER, SOM IKKE HAR KUNNET FORUDSES.

Der henvises i øvrigt til de Sikkerhedsregler, der er udarbejdet.

Med venlig hilsen

Personalet og Forældrebestyrelsen.