Den styrkede pædagogiske læreplan

Den 1. juli 2018 trådte den styrkede pædagogiske læreplan i kraft i alle dagtilbud omfattet af dagtilbudsloven, dvs også selvejende og private institutioner og dagpleje. 

Kommuner og dagtilbud er forpliget til at have implementeret elementerne i den styrkede læreplan til den 1. juli 2020.

Vi er i en proces i arbejdet med den styrkede læreplan i forhold til børnenes trivsel, læring og dannelse og hvordan vi vil udforme den her i Børnehuset.

Vi vil derudover tilføje en beskrivelse af vores evalurering.

Derfor er det der står på de følgende sider ikke fyldestgørende.

Læs om de forskellige temaer ved at klikke på linksene til venstre.

 

 

 

skoven i børnehuset i Nimtofte