Bestyrelse

I Solbærkrogen er der en forældrebestyrelse. Den består af 5 forældrerepræsentanter og 1 medarbejderrepræsentanter. Afdelingslederen deltager i bestyrelsens møder som sekretær, men har ikke stemmeret. Lederen deltager også uden stemmeret.

Bestyrelsen har i samarbejde med bestyrelsen for Midtdjurs Friskole ansvaret for den daglige drift af Børnehuset Solbærkrogen.

Sammen med afdelingslederen udarbejdes pædagogiske principper, politikker, og der ansættes fast personale indenfor rammerne af budgettet.