Sygdom, ferie og fridage

Er barnet sygt eller holder det en fridag, vil vi gerne have det at vide om morgenen. I tilfælde af sygdom vil vi gerne vide, hvad barnet fejler, så vi kan være opmærksomme på smitterisiko.

Hvis barnet bliver sygt i løbet af dagen, kontakter vi jer. Barnet kan komme i børnehaven igen, når det kan følge den daglige rytme. Ved børnesygdomme følges de gældende retningslinier fra Sundhedsstyrelsen for, hvornår barnet kan komme i børnehave igen.

I ferieperioder hænges afkrydsningsskemaer op, så vi kan se, hvor mange børn, der kommer.

Det er vigtigt, at I krydser af, så vi kan afpasse personaledækningen i f.t. børnefremmødet, dvs. at vi bruger vores personalerossourcer når børnene møder i institutionen.