Sygdom, ferie og fridage

Er barnet sygt eller holder det en fridag, vil vi gerne have det at vide så tidligt som muligt om morgenen. I tilfælde af sygdom vil vi gerne vide, hvad barnet fejler, så vi kan være opmærksomme på smitterisiko. I melder det ind i Famly, der kan I også samtidig med sende en besked.

Hvis barnet bliver sygt i løbet af dagen, kontakter vi jer. Barnet kan komme i børnehuset igen, når det kan følge den daglige rytme. Ved børnesygdomme følges de gældende retningslinier fra Sundhedsstyrelsen for, hvornår barnet kan komme i børnehuset igen.

Før ferieperioder bliver ferieugerne lagt op på Famly, hvor I kan melde ferie + barnets mødetider de uger de kommer i ferien. 

Det er vigtigt, at I krydser af, så vi kan afpasse personaledækningen i f.t. børnefremmødet, dvs. at vi bruger vores personalerossourcer når børnene møder i institutionen.