Solbærkrogen

Børnehuset er delt op i tre stuer, som hedder Sneglene, Mariehønsene og Skovmusene. Sneglene er vores vuggestue. I perioder har vi også en stue der hedder Uglerne for de skolesøgende børn. Stuerne er en base, hvor børnene har deres garderobe og spiser deres madpakker, men derudover skal børnehuset opfattes som et sted, hvor børnene vælger frit, hvor de vil være.

Personalet er delt op stuevis, så derfor holdes den daglige kontakt fortrinsvis med det personale, hvor ens barn har base.

Solbærkrogen er normeret til 46 børn i alderen 0 – 6 år.

Personalenormeringen varierer i forhold til børnetal. Vi har i perioder tilknyttet studerende fra pædagogseminariet. Vi har nogle gange personale uden for normeringen fx. i jobtræning, jobprøvning, erhvervspraktik o.l.