Optagelse og venteliste

Venteliste og optagelseskriterier for Børnehuset 

Bestyrelsen i Børnehuset træffer selv afgørelse om optagelse af børn.

Der kan desværre ikke altid gives garanti for en plads og heller ikke altid til ønsket opstartstidspunkt.

Vi har plads til 46 børn, heraf max.12 vuggestuebørn.

Der er ikke noget indmeldelsesgebyr. Ventelisten står åben for alle børn.

Indmeldelse kan ske via online indmeldelse eller komme forbi og få et skema til indmeldelse, afleveres til Børnehuset i udfyldt stand.

Optagelse i Børnehuset sker på baggrund af ventelisteanciennitet, man skal dog bemærke, at vores venteliste er en opskrivnings-liste efter anciennitet, hvor en række andre hensyn har betydning, når vi fordeler ledige pladser.

Disse er:

Søskendehensyn: Søskende til børn i Børnehuset og på Midtdjurs Friskole har fortrinsret til ledige pladser. Som søskende tæller også børn i sammenbragte familier, der bor på samme folkeregisteradresse. Vi har dog desværre ikke søskendegaranti, da der ikke altid er ledige pladser, når der er et konkret behov.

Reserverede pladser: Vores vuggestuebørn er sikret en plads i børnehaven.

Kommende elever på Midtdjurs Friskole: Børn, der er skrevet op til skolestart på Midtdjurs Friskole, har fortrinsret.

Vi fordeler vores ledige pladser objektivt og lægger stor vægt på ordentlighed i håndteringen af ventelisten.

Optagelse af børn kan kun ske til den 1. i en måned. Hvis barnet er optaget i en anden institution, skal det være udmeldt af denne. Ellers er det ikke muligt for Børnehuset at få det kommunale tilskud.

Opsigelse

Institutionspladsen kan opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.