Læringsmiljøer - under udarbejdelse

       

Principperne er retningsgivende for vores pædagogik.

 • Vi anerkender børnene som unikke personer, og de voksne tager afsæt i børnenes behov
 • Vi fokuserer på børnenes styrker og ressourcer og tilstræber, at de får sejre
 • Når vi er i dialog med børnene, inddrager vi børnenes perspektiv
 • I vores dialog med børnene skal der være sammenhæng mellem ord, handling og kropssprog
 • Vi respekterer, men godtager ikke nødvendigvis børnenes argumenter
 • Vi reagerer på handlinger  - ikke på barnet
 • Vi støtter børnene, når de afprøver deres egne grænser
 • Vi er gode til at informere børnene
 • Vi skaber en genkendelig hverdag
 • Hvert barn har en primær og en sekundær kontaktperson
 • Vi støtter børnene i at indgå i et aktivt fællesskab
 • Vi tilbyder børnene en mangfoldighed af aktiviteter
 • Vi har legemiljøer, der tilgodeser de forskellige aldre og legens forskellige funktioner
 • Vi vægter barnets frie leg
 • Vi vægter udelivet højt, så alle børn får frisk luft og motion hver dag
 • Vi tilstræber at skabe et miljø, hvor det er naturligt at tale stille sammen
 
Sidst opdateret 14. februar 2014