Daglig information

Ved alle stuernes garderober hænger der en whiteboardtavle hvorpå man kan læse lidt om dagens gang, vi skriver også derpå hvis børnene skal møde til en bestemt tid.

OBS Hvis vi skal noget særligt skal børnene være her senest kl. 9, medmindre andet er anført på tavlen.

På gangen hænger der en fælles informationstavle til alle forældre. Her hænges de beskeder op, som henvender sig til alle forældre, dagsorden til og referat fra forældrebestyrelsesmøder m.m.

I det daglige er der tid til, at personale og forældre kan snakke med hinanden om, hvordan jeres barns dag er gået, eller om jeres barns trivsel i det hele taget. Hvis der er tale om en mere omfattende snak, kan der altid aftales tid for en samtale.

Har barnet haft en dårlig morgen, eller sker der noget særligt derhjemme, er det også godt for os at vide dette, inden I går ud af døren.

Vi udsender nyhedsbreve, når der er noget at formidle til forældrene.