Børn med særlige behov

Vi sikrer en inkluderende praksis for at styrke barnet
  • Vi giver børn der har det svært, ekstra opmærksomhed
  • Vi vurderer barnets behov og ressourcer og tager ud fra det udgangspunkt i nærmeste udviklingszone
  • Personalet understøtter barnet i at deltage aktivt i fælleskabet
  • Vi støtter barnet i dets sproglige udvikling
  • Vi arbejder på, at der i Børnehuset sikres et bekræftende samspil med respekt for forskellighed

De enkelte aktiviteter og valg af metoder tilpasses, så børn med særlige behov kan indgå.

 

 

 
Sidst opdateret 14. februar 2014