Forældresamarbejde

Det er værdifuldt at have et godt forældresamarbejde

Derfor er det vigtigt:

 • At have en god kontakt til forældrene
  • Vi vil så vidt muligt fortælle kort om barnets dag ved afhentning
  • Vi bestræber os på at være i åben dialog med forældrene
 • At have forældresamtaler
  • I forbindelse med barnets start er der en introduktionssamtale
  • Vi tilbyder en opfølgning til introduktionssamtalen efter ca 14 dage
  • Vi tilbyder en samtale ca. 3 måneder efter barnets start
  • Vi tilbyder en udviklingssamtale i foråret, året før barnets forventede skolestart
  •  Der er altid mulighed for at aftale en samtale, hvis forældrene eller Solbærkrogen har behov for det
 • At holde forældremøder
  • Vi indkalder i samarbejde med forældrebestyrelsen til forældremøde 1 gang om året
  • I særlige tilfælde kan der indkaldes til ekstraordinært forældremøde
 • Med information mellem forældre og børnehave
  • Hvis der er noget særligt/vigtigt vedr. et barn, informeres forældrene ved aflevering/afhentning
  • Vi fortæller forældrene, at vi forventer at blive orienteret om stort og småt, der kan have betydning for barnets hverdag
  • På døren til stuerne skrives om dagens begivenheder, og hvis barnet skal møde til en bestemt tid næste dag
  • Vi udsender nyhedsbreve med email en gang om måneden eller efter behov.
  • I hverdagen er vi gode til at tage billeder, der viser børnenes oplevelser og læring
 • At vi er omsorgsfulde og betænksomme over for forældrene
  • Vi skal spørge til forældrenes ve og vel
  • Vi skal respektere forældrenes grænser for, hvad vi involverer os
 • At vi bruger forældrenes ressourcer til gavn for Børnehuset
  • Vi beder forældrene om hjælp til praktiske opgaver i det omfang, det er muligt
 • At forældrebestyrelsen er med til at præge Børnehusets virksomhed i en gensidig dialog med personalet
 • At skabe en stemning af tryghed og tillid
  • Vi skal vise forældrene, at det enkelte barn er i fokus
  • Vi skal have tid til at snakke med forældrene
  • Forældrene skal vide, at vi kontakter dem, hvis vi vurderer, at barnet er sygt eller lignende
  • Vi skal skabe en god atmosfære gennem glæde og humor
 • At give en grundig introduktion om Børnehuset til nye forældre
  • Vi har en introduktionsmappe, der bruges når nye forældre modtages
  • Vi opfordrer forældrene til at orientere sig på Børnehusets hjemmeside
  • Sammen med forældrene udfylder vi et modtagelsesskema på nye børn