Værdigrundlag

OVERORDNEDE VÆRDIER FOR BØRNEHUSET.

Det er vigtigt for både personale og forældre at kende grundlaget for det pædagogiske arbejde.

Personalet og forældrebestyrelsen i Børnehuset har vedtaget, at nedenstående værdier  skal gælde for Børnehuset.

Derudover er vores pædagogiske arbejde beskrevet i de vedtagne principper og metoder samt i de pædagogiske læreplaner.

Det er værdifuldt:

 • At vi viser omsorg for børnene.
  • Vi skal være nærværende i kontakten med børnene
  • Vi skal hjælpe børnene med at gennemskue konsekvenserne af deres valg
  • Vi skal give barnet plads til at lære sig selv at kende
  • Vi skal give børnene den daglige fysiske omsorg
 • At vi skaber tryghed for børnene.
  • Vi skal bestræbe os på, at børnene ved, hvor de voksne er
  • Vi er anerkendende over for børnene
 • At vi stimulerer børnenes udvikling.
  • Vi skal være gode til at fremhæve børnenes positive handlinger
  • Vi skal stille krav til børnene ud fra det niveau, de udviklingsmæssigt befinder sig på
 • At børnene har medbestemmelse.
  • Vi skal lade børnene være med til at bestemme i det omfang, det er muligt
  • Vi inddrager barnets oplevelser og tager barnets perspektiv
 • At udføre kvalitativt arbejde.
  • Personalet har den fornødne uddannelse og indsigt
  • Vi har et grundigt kendskab til det enkelte barn
  • Vi evaluerer løbende vores arbejde og det enkelte barns udvikling